Zeer hoge zetmeelgehaltes snijmais

Het voorjaar van 2023 was koud en nat. Hierdoor kon pas laat mest uitgereden worden. In het zuiden en oosten kon begin mei gezaaid worden. Door het natte weer werd in het noorden en westen vaak pas half mei mais ingezaaid. Er is dus in het algemeen niet vroeg gezaaid. Door het zeer droge weer in juni stokte de groei van de maisplanten ook nog eens.

Vanaf begin juli viel er weer volop regen, waardoor de mais zeer snel verder groeide. Ondanks de late inzaai en trage start, verliep de afrijping voorspoedig. Half oktober was toch vrijwel alle mais geoogst.

HOOG ZETMEEL!

Door de late groei is er in het algemeen wat minder massa geoogst. De kolven waren wel goed ontwikkeld. Hierdoor is het gemiddelde zetmeel gehalte erg hoog  en het RC-gehalte laag (zie tabel 1). Het gevolg is dat de gemiddelde VEM erg hoog is, maar dat de snijmais dus minder structuur levert. Aangezien het DS-gehalte ook hoog is, zal het zetmeel voor een groter deel pas in de darmen verteren. Er zal dus vaker structuur bijgevoerd moeten worden om darmverzuring te voorkomen en uw vee gezond te houden!

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?