Zo heeft het weiden van jongvee enkel voordelen

Het doel van jongvee weiden kan per bedrijf heel verschillend zijn. Het merendeel van de redenen om jongvee te weiden heeft te maken met de voorbereiding op het weiden als melkkoe. Het weiden van jongvee vraagt om een eigen aanpak. Met behulp van onderstaande tips voorkomt u dat de gezondheid en ontwikkeling van uw jongvee in het gedrang komen.

Waarom jongvee weiden?

 • Weerstandsopbouw maagdarmwormen
 • Leren grazen
 • Stroomdraad leren kennen
 • Water kunnen vinden
 • Ontwikkeling van spieren en skelet
 • Benutting van weidegras
 • Basiseis melkstroom

Voor ieder bedrijf geldt dat moet worden voorkomen dat het weiden van jongvee negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling en de gezondheid. Met behulp van onderstaande aandachtspunten voorkom je een te zware besmetting met maagdarmwormen en zorg je er ook voor dat de dieren kunnen blijven voorzien in hun energiebehoefte. Niet alleen het grasaanbod, maar ook de weersomstandigheden zijn hier op van invloed.

Tips voor het weiden van jongvee

 • Jonge kalveren bij voorkeur pas na 1 juni naar buiten
 • Binnen 3 weken omweiden op etgroen, of binnen 5-10 weken controle op maagdarmwormen via mestonderzoek
 • Tot 10 maanden leeftijd 1kg brok per dier per dag bij blijven voeren
 • Kalveren tot 10 maanden leeftijd bij voorkeur vóór 15 september weer opstallen
 • Met twee graasperiodes gedurende de eerste twee levensjaren (minimaal 200 dagen totaal), kan het kalf voldoende weerstand opbouwen tegen de verschillende maagdarmwormen.
 • Weid bij voorkeur in twee groepen: begin met de dieren van zes tot twaalf maanden en vervolgens de dieren van drie tot negen maanden.
 • Door middel van mestonderzoek tijdens of bloedonderzoek na het weideseizoen, kan worden gecontroleerd of een behandeling tegen maagdarmwormen gewenst is. Maar ook of er wel voldoende besmetting heeft plaatsgevonden om voldoende weerstand op te kunnen bouwen tegen maagdarmwormen.

Onze jongvee specialisten denken graag met u mee. Zo voorkomen we samen dat weiden de groei en ontwikkeling in de weg komt te staan.  Ook helpen we u graag bij het maken van een weideplan voor volgend jaar.

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?