Zo verhoog je het eiwit in het rantsoen bij een lage stikstofgift

In de buurt van Staphorst is het melkveebedrijf van familie de Haan te vinden. Drie generaties wonen en werken op ‘Erve Maatsloot’. Maatschap de Haan kiest bewust voor een klavermengsel (zowel witte als rode op een deel van de graspercelen. Op bedrijfsniveau wordt er niet minder kunstmest aangekocht, maar De Haan denkt wel na over het behoud van ruw eiwit in het rantsoen bij lagere gebruiksnormen.

De maatschap heeft 160 stuks melkvee en bijhorend jongvee. De gemiddelde productie ligt op 10.100 kg melk met 4,21 eiwit en 3,54 vet. Daarnaast zijn de cliënten van zorgboerderij Maatsloot ook enkele dagen present. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voeren diverse werkzaamheden uit op de boerderij. ‘Vanwege de ruilverkaveling was het onderhoud van sommige percelen wat blijven liggen,’ vertelt Derrick. ‘Toen we deze percelen opnieuw gingen inzaaien kozen we er bewust voor om de graszaadmengsels te mengen met klaver. Graszaad kiezen kun je maar één keer doen. Voor de smaak kozen we een tetra en op de weide percelen voegden we een witte klaver toe. Voor de percelen op afstand (waar we van stalvoeren) kozen we voor rode klaver’, legt hij uit.

Weidegang op klaverpercelen

Er wordt volop beweidt. Er wordt snel opnieuw ingeschaard om een frisse grasmat te houden. Witte klaver stimuleer je door gras korter te maaien dan wel weiden en door het maai- of weide interval te vergroten. Een korte stoppellengte is gunstig zodat de klaver volop zonlicht krijgt. ‘Beweiden is voor mij echt een toevoeging op mijn “boer zijn”, hoewel het ook een uitdaging is. Twee grote voordelen van klaver vind ik de smakelijkheid en de diepere beworteling.

 

Bemesting op klaverpercelen

‘De eerste snede van de percelen met klaver wordt redelijk hetzelfde bemest als de andere percelen. Daarbij kiezen we bewust voor een zwavelhoudende meststof. Daarna trappen we op de rem met de kunstmestgift. Dan ga ik liever met een vrachtje drijfmest naar die percelen’ aldus Derrick. Klaver groeit eerder weer aan dan grasland. Daarom komt zo snel mogelijk na het maaien de drijfmest op het land. ‘Strooien van kunstmest houdt dan m.i. een keer op. We hebben destijds voor klaver gekozen om toch eiwit in de kuil te houden. Op de stukken met klaver wenden we zoveel mogelijk drijfmest aan. Zaken als pH houden we eenvoudig in de gaten met behulp van de toch al verplichte bodemanalyses. ’

 

Wat merk ik van de klaver in mijn rantsoen?

Gedurende het seizoen worden lasagnekuilen gemaakt. Voordeel daarvan is dat het rantsoen zo stabiel mogelijk is. We hebben één keer per jaar een rantsoenovergang, als de bult op is en we de nieuwe kuil aanbreken,’ lacht Derrick. Het ureum ligt jaarrond rond de 15-17. Naast mais en graskuil wordt ook vier kg bierbostel, acht kg perspulp, natuurhooi en één kg soja gevoerd. Alle koeien krijgen de eerste 80 dagen een startbrok en daarna een hoogwaardige productiebrok. Onze keuze voor klaver bevalt goed. ‘Je verhoogt hiermee de smaak van het rantsoen en kan eiwit besparen op koe niveau.’

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?