Zwavel onmisbaar voor eiwitvorming

Uit onderzoek blijkt dat de gehaltes zwavel af nemen in de Nederlandse bodem. Zwavel is echter voor zowel de opbrengst als de kwaliteit van het gras een belangrijke nutriënt.

Uit onderzoek van Eurofins Agro bleek dat ondanks zwavel bemesting ongeveer 1 op de 10 voorjaarskuilen toch een zwavel tekort heeft. Dit komt omdat zwavel in een koude bodem niet goed benut wordt. In het voorjaar is de zwavelmineralisatie door de koude grond nog minimaal waardoor slechts 10% van de zwavel uit de dierlijke mest beschikbaar is voor uw gras.

Hoe kan ik een zwavel tekort voorkomen?

Bij percelen met een zwaveltekort is de droge stof opbrengst per hectare aanzienlijk lager. Daarnaas is het ruw eiwit gehalte in de kuil ook lager.  Met elke snede wordt gemiddeld 20 kg SO3/ha onttrokken.  Mineralisatie van zwavel komt laat op gang. Het advies is voor de 1e en 2e snede 20-25 kg zwavel uit Fuitammon Start of Novurea S te strooien.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?