Zwavel toedienen ook voor 2e snede van belang

Met een goede kwaliteit ruwvoer legt u de basis voor een optimaal rantsoen. Daarom wilt u uw grasland de meststoffen toedienen waar het om vraagt.

Te krappe zwavelvoorziening leidt tot opbrengstderving.

In het voorjaar is de zwavelmineralisatie  nog minimaal. Een goede zwavelvoorziening zorgt voor een betere benutting van de stikstof, waardoor de kwaliteit (eiwitpercentage) & DS-opbrengst van uw gewas verbeteren. Uit praktijkproeven blijkt een 10-15% hogere eiwitopbrengst door zwavelbemesting. Eurofins Agro constateerde dat 1 op de 3 voorjaarskuilen in 2015 een lage S-index had (zie ook figuur 1). Kuilen met een te korte of krappe S-voorziening laten ook aanzienlijk lagere gehaltes in het ruw eiwit zien. Het advies is dus om voor de eerste en tweede snede 20-25 kg SO3 / ha bij te bemesten, in de vorm van kunstmest.

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?