Daling zwavelaandeel kost DS-opbrengst

Het aandeel zwavel in de bodem is in 25 jaar sterk afgenomen zo blijkt uit gegevens van EurofinsAgro. Zeker in het voorjaar is het daarom noodzakelijk om voldoende zwavel bij te bemesten om aan de behoefte van het gras te voldoen. 

Zwavel toedienen steeds noodzakelijker

De gehaltes zwavel in de Nederlandse bodem nemen af (zie figuur 1) en bovendien komt in het voorjaar door het koude weer de zwavel mineralisatie trager op gang. Slechts 10% van de zwavel uit de drijfmest is beschikbaar voor uw gras. Toch is zwavel een zeer belangrijk nutriënt voor zowel de DS-opbrengst als de kwaliteit van het gras. Zwavel is een essentieel onderdeel van eiwitten. Een tekort leidt tot een verlaging van het eiwitgehalte.

Afname zwavel gehaltes tussen 2005 en 2015. Bron EurofinsAgro

Wat zie ik bij zwavel tekorten?

Een klein zwaveltekort voor een gewas is in het veld niet of moeilijk waarneembaar. Dit wordt ook wel de verborgen honger genoemd. Toch heeft een klein tekort aan zwavel een groot effect op de opbrengst. Een zwaveltekort op grasland lijkt veel op een stikstoftekort, nl. een lichtgroen kleuring van het gras. Het verschijnt echter eerst bij de jongste bladeren. De effecten op de opbrengst zijn fors. Bij tekorten aan zwav el in de bodem kunt u dus de volgende zaken waarnemen:

  • geelverkleuring jonge bladeren
  • daling grasproductie

Zwavelhoudende meststof gebruiken is aan te raden

Om opbrengst verliezen te voorkomen adviseren wij u om voor de eerste en tweede snede een zwavel houdende kunstmest te gebruiken zoals de Fuitammon Start of de Novurea S. Strooi voor de eerste snede 20-25 kg SO3/ha.

Meer informatie over Novurea?  Lees het hier.  

Fuite heeft diverse inkuilmiddelen

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?