Extra aandacht voor de gespeende biggen

In dit vierde en laatste artikel in onze reeks over biggenopfok ‘zoomen’ we nog wat verder in op de diverse aspecten die er komen kijken bij de (gespeende) biggen.

Aan de orde komen:

  • Speengewicht
  • Energiebehoefte
  • Kwaliteit

Hogere speengewichten met Ferm

Door een hogere voeropname van de lacterende zeugen neemt het speengewicht van de biggen toe.  Als de lacto voer opname per dag 1 kg hoger is dan resulteert dit in biggen die 0,4 kg zwaarder zijn bij spenen. Wat kan Ferm in Lacto zeugenvoer hierin betekenen?

– Ferm = melkzuur
– melkzuur = smakelijk
– smakelijker = hogere voeropname kraamzeug
– hogere voeropname = hogere melkgift
– hogere melkgift = hoger speengewicht

Daarnaast is het bijvoeren van de zogende biggen erg belangrijk. Training van het verteringsapparaat en leren vreten als voorbereiding op het spenen.

In ons assortiment hebben we diverse producten om een hoge voeropname van de zuigende biggen te bereiken:
– Pigger Appetite
– Pigger biggenmelken
– Pigger Peak Plus
– Structo Safe Ferm

Voor meer informatie: Pigger assortiment

Hogere voeropname voorziet in energiebehoefte.

De melkgift van zeugen is altijd al belangrijk geweest. Deze wordt echter nu nog belangrijker vanuit het oogpunt van huidige energiemarkt. Zwaardere biggen bij spenen i.c.m. een hoge voeropname van de zuigende biggen geeft een lagere warmte behoefte na spenen. Lagere stookkosten dus en dat is in de huidige markt een serieuze kosten besparing (bij energie kopen op de vrije markt).

Voordelen hogere voeropname kraamstal:

  • Betere en uniformere tomen in de volgende worp.
  • Zwaardere biggen minder (duur) speenvoer nodig.
  • Zwaarder biggen bij spenen -> lagere temperatuur na spenen mogelijk = minder energiekosten.

 

Kwalitatief goede biggen produceren met structuur voer

Doel van de zeugenhouderij is zoveel mogelijk biggen te leveren tegen de hoogste prijs. Dit kan (alleen) door het gewenste gewicht, de gewenste genetica, uniformiteit, sexe, (groei)potentie en gezondheid te leveren.

  • Een juiste gezondheidsbewaking in samenwerking met uw dierenarts is van groot belang.
  • Ook de juiste huisvesting (zoals klimaat, hokuitvoering, hokbezetting, water- en voervoorziening) is een voorwaarde om kwalitatief goede biggen te produceren.
  • In het najaar liggen veel (gezondheids)problemen op de loer. Eén daarvan is oorrandnecrose en oorbijten. De voersamenstelling en het fabricageproces spelen een rol bij het voorkomen van dit probleem. Structuur gemalen voer kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast kunnen additieven worden ingezet bij het voorkomen en oplossen van dit probleem.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?