Grasland schade door droogte aanpakken met her- of doorzaai

Het neerslag tekort waar Nederland nu enkele weken mee kampt heeft tot gevolg dat de kwaliteit van de grasland percelen snel af neemt. Soms dient het perceel compleet vernieuwd te worden. Bij andere percelen kan doorzaaien wenselijk zijn om zo de DS-opbrengst en de graskwaliteit op peil te houden. Met het opheffen van het scheurverbod mag de versleten of verdroogde grasmat op alle gronden (dus ook op zand en löss) vóór 31 augustus vervangen worden.

Heeft uw gras de droogte overleefd?

Gras kan een droge periode overleven. U kunt eenvoudig controleren of uw gras de droge periode heeft doorstaan.

  • Steek een stuk van 20 bij 20 cm uit de graszode en leg deze 10 minuten in een bak met water.
  • Indien er binnen een paar dagen witte ondergrondse wortels of groene puntjes in het gewas ontstaan, zal het grasland zich herstellen na de droogte.
  • Is dit niet het geval, dan zal uw grasland waarschijnlijk niet meer herstellen.

Aandachtspunten als u gaat her- of doorzaaien

Het is aan te raden om eerst een grondonderzoek te doen. Met name een lage pH kan de groei vertragen. In zo’n geval is het raadzaam om ook te bekalken. Houd er rekening mee dat er 50 kg N uit drijfmest minder mag worden uitgereden in het jaar van vernieuwen. Daarom is het verplicht om graslandvernieuwing te melden bij het RVO.

Lees meer over grasland vernieuwen