Productiedaling door hittestress beperken

Tijdens de zomerperiode krijgt uw vee te maken met hittestress. Om ruwvoeropname en dus productiedaling zoveel mogelijk te voorkomen hierbij enkele handvaten om hittestress te beperken:

Bij melkkoeien

  • Voer ’s morgens, ’s avonds en minder midden op de dag.
  • De ruwvoeropname vermindert door hittestress. Verstrek dus tijdig Fuite buffermix of natriumbicarbonaat om pens verzuring te voorkomen. Dit is ook enige tijd na de hitte van belang omdat het even duurt voordat het buffersysteem van de pens weer in staat is om goed te functioneren.
    Adviesdosering: 100 gr Fuite buffermix/dier/dag en bij natriumbicarbonaat is dit 250 gr / dier/dag.
  • ’s Ochtends en ’s avonds weiden en niet op het midden van de dag.
  • Daarnaast is het van belang om broei in het basisrantsoen te voorkomen. Door Selko TMR toe te voegen blijft het rantsoen langer koel en smakelijk. Hierdoor verbetert de DS opname zodat de melkproductie minder onder druk staat. Bovendien blijven weerstand en conditie beter op peil.
  • Om de energie opname op peil te houden is het verstandig om 300 – 500 gram/ koe / dag beschermd vet te voeren. Hierdoor blijft het vetgehalte beter op peil en blijven de koeien gezond.

Bij droogstaande koeien en jongvee:

Ook droogstaande koeien en jongvee zijn een risico groep voor hittestress. Voldoende (fris) water beschikbaar stellen is hier dan ook van groot belang.

Jongvee

  • Geef kalveren tussen de melkgiften door extra water, maar niet gemengd met melk. Mengen geeft risico op diarree door stremmingsproblemen. Lees hier meer over voorzorgsmaatregelen als u Prominend gebruikt.
  • Plaats kalveriglo’s indien mogelijk niet in de (felle) zon. De temperatuur in zo’n iglo kan in de zon oplopen tot wel 55 graden!

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?