Verlaagde derogatie maakt maximaal benutten mest uiterst actueel

De strengere gebruiksnormen maken het beter benutten van stikstof uiterst actueel. Het is goed om te weten dat bezuinigen op stikstof grote gevolgen heeft voor de grasopbrengst en de kwaliteit van het gras. 

Als er onder normale omstandigheden voor de eerste snede 25 kuub drijfmest bemest wordt en 300 kilogram KAS (27% N) dan is dat een totale stikstofgift van 120 kilogram. In tabel 1 is het te verwachten effect op de kwaliteit van het gras weergegeven bij een 120 kg lagere kunstmestgift.

Tabel 1. Dalende voederwaarde bij 25% minder stikstof bemesten.

 

In tabel 1 is te zien dat de totale drogestofopbrengst 6% lager uitvalt en dat het RE-gehalte per kilogram drogestof zelfs 9% lager is! Ruwvoer van goede kwaliteit is de basis voor de melkproductie. Minder stikstof aanwenden heeft dus als gevolg dat er een extra eiwitaanvulling nodig is of dat de melkproductie zal dalen. Belangrijk dus om de mest die wel beschikbaar is beter te benutten.

Hoe kan ik de benutting verhogen?

  • Eén van de manieren om de benutting te verbeteren is door het N-verlies bij gebruik van dierlijke mest te beperken. Door gebruik te maken van een nitrificatieremmer in de drijfmest wordt de omzetting van ammonium-N naar nitraat-N in de mest vertraagd. Door de toevoeging van een nitrificatieremmer beperkt u de kans op nitraatverlies en wordt zodoende de N-benutting verbeterd.
  • Door water toe te voegen aan de drijfmest wordt de werkingscoëfficiënt van de mest verhoogd van circa 45 naar ruim 60 procent. (Bron: bemestingadvies.nl). Bij 25 m3 drijfmest levert dit dus 15 kg meer werkzame stikstof op. Bijkomend voordeel is dat het sleepslangen ook eenvoudiger werkt wanneer de mest dunner is.

Een veehouder die zijn drijfmest maximaal wil benutten is Rakesh de Vries. Lees zijn verhaal hier.

Voor vragen over nutrificatieremmers en of kunstmest soorten die wij leveren kunt u terecht bij uw melkvee adviseur of onze binnendienst.

 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?