Voerwinst verhogen? Optimaliseer toomspeengewicht

De huidige voer- en vleesmarkt met zijn grillige pieken en dalen noodzaakt u nog meer om uw bedrijf te managen op basis van voerwinst optimalisatie. Verschillen van toomspeengewichten tussen bedrijven kunnen oplopen tot voerwinst- verschillen van 2-5 euro per big. Lees hier meer over hoe u de toomspeengewichten binnen uw bedrijf kunt verhogen.

 

Met toomspeengewichten wordt het totale gewicht van de toom biggen grootgebracht bij een zeug met spenen bedoeld. Als richtwaarde kun je 70-75 kg aanhouden bij spenen op 3 weken en bij spenen op 4 weken is dit 90-100 kg. Vervolgens moet je deze waarde delen door het aantal biggen in de toom om het speengewicht per big te berekenen.

Tabel 1: normen van toom- en bigspeengewichten

 

Waarom zijn toomspeengewichten belangrijk?

Zware biggen bij spenen hebben een korter groeitraject en hun maag- en darmstelsel is al verder ontwikkeld waardoor zij sneller kunnen doorschakelen op groeivoer. Ook zullen zij gezonder en harder groeien waardoor je gemakkelijker op een hoger aflevergewicht kunt afleveren. Daarnaast geeft een hogere groei per plaats een lagere kostprijs per kg groei. Dit terwijl lichte biggen op alle fronten achterop lopen en daardoor de voerwinst drukken.

3 belangrijkste invloedfactoren voor een hoger toomspeengewicht:

  • Het geboortegewicht en de spreiding binnen de toom

Het managen van de geboorte gewichten en de spreiding ervan binnen de toom begint al in de voorafgaande zoogperiode. Voer in de laatste dagen voor het spenen suiker, dextrose of Topheat (veteiwit kern) bij om een goede eicelontwikkeling te stimuleren. Tussen spenen en dekken is goed beercontact en het voeren van hoogwaardig dekstalvoer erg belangrijk. Voorkom in deze periode dat de zeugen loom worden doordat er teveel suiker of dextrose wordt bij gevoerd. Topheat, onze veteiwit kern is hier meer op zijn plaats als extra energie bron. Bovendien bevat het Lianol wat de lever ontlast. Vervolgens is het belangrijk om begin dracht een hoog voerniveau te handhaven. Dit bevordert de ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies waardoor er meer oppervlak is per embryo wat de toom uniformiteit ten goede komt.

  •  Biestopname per big optimaliseren

Biestopname is belangrijk voor de overdracht van antistoffen en de energievoorziening. Daarnaast stimuleert biest de maag- en darmflora. Uit proeven blijkt dat biggen het best presteren wanneer ze minimaal 250 cc biest hebben gedronken. De biestververdeling kan snel onder druk komen te staan vanwege de toomgrootte en beperkte mogelijkheden om partieel te zogen. Daarom hebben wij Pigger Prime Plus in ons portfolio, dit is aanvullende voeding op de biest van de zeug, verrijkt met antistoffen en boordevol energie. Het geeft kleine biggen een groei boost en meer weerstand.

  • De totale melkproductie van de zeug verhogen

Als maatstaaf om de totale melkgift van de zeugen te beoordelen kun je het beste beginnen met het nawegen van de toomspeengewichten en vergelijk die met tabel 1. Ga vervolgens in overleg met uw voeradviseur om te onderzoeken waar de knelpunten zitten in de melkproductie en maak een plan om je doelen te verwezenlijken. Bij de Fuite aanpak is de behoefte van het dier leidend, de zeug in de stal vertelt de voeradviseur waarop gestuurd moet worden. Wij noemen dit: nutritie vanuit de stal.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?