Wat te doen bij dunne mest?

De mest van uw koeien verteld ons veel over de gezondheid van de koeien en de benutting van het rantsoen. Koeien die dun op de mest zijn, is regelmatig onderwerp van gesprek. Wanneer is dunne mest ook werkelijk een probleem? En waardoor kan dit worden veroorzaakt?

De dikte van de mest wordt bepaald in de dikke darm. Een verstoring van de darmfunctie kan op meerdere manieren aanleiding geven tot dunne mest. De oorzaken zijn te verdelen in infectieus en niet-infectieus. Grofweg rantsoen en niet-rantsoen gerelateerd (Zie tabel 1.) Een verminderde onttrekking van water of juist een verhoogde waterafgifte aan de darminhoud zal dunnere mest veroorzaken. Kalveren met E.coli-diarree zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Maar ook een fermentatiestoornis in de pens en daardoor de doorstroom van onverteerd voer naar de darm, kan leiden tot dunne mest. Selectie, een tekort aan structuur zijn weer mogelijke onderliggende oorzaken.

Eerst de oorzaak achterhalen

Wanneer er naast dunne mest ook andere gezondheidsklachten zijn (denk aan verminderde voeropname, verminderde herkauwactiviteit, koorts of een afgenomen melkproductie), dan is het belangrijk om eerst de oorzaak te achterhalen en dan pas in actie te komen. Regelmatig zien we dat de krachtvoergift of eiwitvoorziening abrupt wordt teruggeschroefd of stopgezet wanneer dunne mest wordt gezien. Echter bij voorbaat de koe haar energie- of eiwitvoorziening afnemen, heeft bij het merendeel van bovenstaande oorzaken (tabel 1.) eerder een negatief dan een positief effect op de gezondheid én de productie van de koe.

Complete analyse helpt je vooruit

Het in beeld brengen welke koeien wel en welke koeien geen dunne mest hebben, is vaak al verhelderend. Het rantsoen en het verloop van de klachten vormen ook nuttige informatie. Het zeven van de mest zal daarnaast zeer informatief zijn. De voeradviseurs van Fuite willen dit graag voor u doen. Blijkt na het zeven de mest weliswaar dun, maar wel goed verteerd? Dan is een infectieuze oorzaak waarschijnlijker dan bijvoorbeeld pensverzuring. Het rantsoen aanpassen om de pensfunctie te verbeteren is in dat geval niet wenselijk en niet nodig. Zie je dunne mest in de stal, raadpleeg dan een van onze voeradviseurs om samen gericht de oorzaak te achterhalen en het probleem van dunne mest te verhelpen.

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?