Voorkom productieverliezen met controle op maagdarmwormen

Voorkom productieverliezen met controle op maagdarmwormen

Al het weidend rundvee komt in aanraking met maagdarmwormen. Ook zonder dat er sprake is van duidelijke gezondheidsklachten, kunnen hierdoor productieverliezen ontstaan van enkele kilogrammen melk per koe per dag. De kunst is om weidend (jong)vee gecontroleerd met maagdarmwormen in aanraking te laten komen. Niet te veel en niet te weinig. Of dat lukt, kan aan het eind van het weideseizoen eenvoudig worden gecontroleerd.

Weerstandsopbouw zonder klachten

Een goede weerstandopbouw is noodzakelijk om schade in het dier te voorkomen en om de infectiedruk op de wei onder controle te houden. Een milde besmetting zal leiden tot voldoende immuniteit zonder klachten. Een ernstige besmetting verzwakt het dier wat zich uit in een dof haarkleed, vermageren, groeivertraging of een verminderde melkproductie. Diarree kan voorkomen, maar hoeft niet. De opbouw van een voldoende hoge weerstand duurt één tot twee seizoenen. Vaarzen en tweedekalfskoeien zijn om die reden het meest gevoelig.

Welk onderzoek?

  • Wanneer u uw koeien weidt, is het verstandig om jaarlijks via tankmelkonderzoek te controleren op antistoffen tegen maagdarmwormen en longworm. In specifieke gebieden kan controle op leverbot ook zinvol zijn.
  • Een andere mogelijkheid is om binnen 7-10 dagen na opstallen bloedonderzoek van 4-6 vaarzen uit te laten voeren. Ook voor het jongvee is dit de manier om erachter te komen of ze te veel of juist te weinig in aanraking zijn geweest met maagdarmwormen. Jongvee weiden op te schone percelen, kan er toe leiden dat ze als vaars over onvoldoende weerstand beschikken en dan alsnog nog een flinke productiedaling laten zien.
  • Hoestend (jong)vee aan het einde van het weideseizoen is een signaal dat er mogelijk een te zware besmetting met longworm heeft plaats gevonden. Circa tien dagen na de eerste hoestklachten, als de larven zijn uitgegroeid tot volwassen wormen, kan de longworminfectie via mestonderzoek worden aangetoond. Overleg met uw dierenarts welke behandeling effectief is.

Met de uitkomsten van het onderzoek kan gericht worden behandeld en verdere vervolgschade worden voorkomen. Overleg met uw verkoopadviseur de beweidingsstrategie voor het komende seizoen. Klik hier voor meer tips omtrent het weiden van jongvee. 

×

Hallo!

Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

× Hoe kan ik je helpen?