Schapen

Het assortiment bestaat uit verschillende schapen en lammeren voeders. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

Schapenkorrel: Algemeen mengvoeder als aanvulling naast ruwvoeder. Fuite Schapenkorrel is een prima onderhoudsvoer voor ooien. Ook prima te gebruiken als bijvoeding in schralere perioden.

Schapenkorrel HE: Mengvoeder met meer energie en eiwit voor drachtige ooien en een goede melkgift bij lacterende ooien. Door het hoge energie gehalte zorgt Schapenkorrel Hoog Energie (HE) er voor dat de energiebehoefte aan het eind van de dracht gedekt blijft, ook al daalt de voederopname.

Lammerenopfokkorrel: Mengvoeder voor een uitmuntende ontwikkeling tot een vitale ooi. Deze brok is zeer geschikt voor jonge lammeren in de opstart en weide- periode, maar kan ook prima als krachtvoer aan zogende ooien verstrekt worden. De unieke samenstelling borgt een goede energie- en eiwit verstrekking. Dit zeer smakelijke voeder zorgt voor een uitstekende ontwikkeling van de lichaamsbouw, zodat uw lammeren zich kunnen ontwikkelen tot vitale ooien.

Lammergroeikorrel: Uitstekend mengvoeder voor een goede groei van jonge lammeren; ook voor onbeperkte voedering van lammeren die zeer intensief groeien. Extra voedings-componenten zijn in de Lammergroeikorrel opgenomen om urinestenen te voorkomen. De smakelijkheid is zeer goed vanwege de vele zetmelen en hoogwaardige eiwitten.

Schapen-Fit emmer: De Schapen-Fit emmer kan uitstekend verstrekt worden om de vitamine- en mineralen toestand van uw schapen aan te vullen. Zeker wanneer zogende ooien geweid worden is het verstandig om extra vitaminen / mineralen te verstreken.