Eindejaarsboodschap

Geachte relatie,

“Bij het scheiden van het jaar 2021 en het begin van 2022” al meer dan dertig jaar is dit de aanhef van de groet die in de kerstkaart van Gebrs. Fuite staat. Als er gesproken wordt over consistent beleid, dat is handelen volgens een vast patroon, dan is dit er wel een voorbeeld van.

Het jaar 2021 haast zich naar een einde. De kenmerken van de voorbije tijd zijn toch wel chaos en verwarring. Zonder in details te treden moet genoemd worden dat deze krachten het politieke en maatschappelijke speelveld beheersen.

Als Fuite hebben wij dit jaar belangrijke stappen gezet om aan het fundament te bouwen en dat te versterken. Dan moet vooral gedacht worden dat in verschillende schakels van de voedselketen positie is ingenomen. De synergie tussen feed en food heeft onze bijzondere aandacht.

Als er stormen woeden, en dat feit kunnen we toch niet ontkennen, worden oude waarheden en waarden belangrijk. Eén van de waarheden is de zorg voor een goed fundament. Een basisvoorwaarde waaraan in rustige tijd gebouwd dient te worden. Dit is een consistente handeling!

Er bestaat een gelijkenis die verteld over twee bouwers. Een verstandige, wijze en een onverstandige, dwaze bouwer. Beiden bouwen een huis. Woningen die zich bovengronds van niets onderscheiden, even sterk. In rustige tijden, bij stil weer komt het verschil niet openbaar. Maar, staat er; als de slagregens vallen, de waterstromen komen en de winden hebben gewaaid, dan komt openbaar welk huis op zand staat en welk huis op de rots gegrondvest is. Daarom de oproep; draag zorg voor het fundament.

Wij hadden gezegd de tijd kenmerkt zich door chaos en verwarring. In de Griekse mythologie zijn de kinderen van Chaos; Nyx en Erebos. Nacht en duisternis. Het is niet eenvoudig om koers te houden in deze tijd, en het uitzicht naar het jaar 2022 vereist scherp waarnemen en handelen. Varend op bakens die bij rustig weer uitgezet behoren te zijn.

Tot slot nog een laatste boodschap; de aloude maar steeds weer consistent terugkerende woorden van Kerstfeest. Een feest dat ten diepste getuigd van het Licht en de Vrede. Dat is een boodschap die zeer zeker niet van verwarring en chaos spreekt.

Gebrs. Fuite, medewerkers en familie, wensen u en de uwen in alle opzichten gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe.

Met vriendelijke groet,
Koop Fuite

Gezondere biggen en varkens met FERM

Varkens die gefermenteerd voer krijgen realiseren een hogere voeropname, betere voerconversie en groei. Gefermenteerd voer is als het ware voor verteerd en daardoor zijn de nutriënten gemakkelijker opneembaar. Een belangrijke eigenschap, maar niet het enige voordeel. De Fermentatie mix van Fuite draagt namelijk ook direct bij aan een verbetering van de diergezondheid.

 

Geef slechte bacteriën geen kans met Ferm

Een gezonde darm is een voorwaarde voor maximale groei en vitale biggen. Een gezonde darm bevat miljarden “goede” bacteriën en zo min mogelijk schadelijke bacteriën zoals Salmonella spp. en E.coli. Door toevoeging van melkzuurbacteriën (ook wel bekend als ‘probiotica’) aan het voer, komen er direct meer goede maar tegelijk ook minder slechte bacteriën in het maagdarmkanaal. Het gevormde melkzuur, de lagere pH en de melkzuurbacteriën zelf, zijn drie belangrijke eigenschappen van de Fermentatiemix.

 

Hoe draagt Ferm bij aan een betere gezondheid?

 • Vanwege concurrentie is er in de darm minder plek voor slechte bacteriën.
 • De lagere pH en de aanwezigheid van meer vluchtige vetzuren hebben een remmend of zelfs dodelijk effect op de slechte bacteriën.
 • Het aantal slechte bacteriën (ziekteverwekkers) neemt niet alleen af in de darm, maar ook in de mest. Hierdoor daalt de infectiedruk in de omgeving.
 • Een gezondere darmflora leidt tot een betere immuunrespons en dit draagt bij aan de algehele weerstand.

Vanwege de hogere weerstand en de verlaging van de infectiedruk zal het voeren van de fermentatie mix tot slot ook kunnen bijdragen aan verdere afname van het totale antibioticagebruik in de sector.

Fermentatie is niet nieuw en het effect op de darmgezondheid is reeds langer bekend. De toepassing binnen de varkenshouderij was tot nu toe echter vrij bewerkelijk en tijdrovend. Dankzij de innovatieve Ferment mix van Fuite is dat nadeel nu komen te vervallen. Kortom, vooral veel voordelen dus.

 

Afrekeningen moeten tot op de cent nauwkeurig kloppen

Veel varkenshouders die betrokken zijn bij Fuite zullen hem weleens aan de telefoon gehad hebben: Henk Zwinselman. Inmiddels is hij alweer zes jaar de drijvende kracht achter de boekhouding van de mesterijen van Gebrs. Fuite. 

Wie is die Henk?

Boerenzoon Henk Zwinselman is afgelopen zomer 60 jaar jong of oud geworden. Al meer dan 40 jaar is hij werkzaam bij bedrijven die affiniteit hebben met de landbouw.  Met zijn administratieve werk ondersteunt hij de  buitendienst van zowel het varkens- als het pluimveeteam. Cijfers en overzichten zijn echt Henk z’n ding. “Je een keer vergissen is helemaal niet erg” volgens Henk “als je er maar van leert wat je verkeerd hebt gedaan”.

 

Wat spreekt je aan bij Gebrs. Fuite?

“Het is een familiebedrijf waar korte lijnen zijn en waar wordt mee gedacht in oplossingen. Bij een beurs genoteerd bedrijf ben je bezig op korte termijn voor de aandeelhouder en niet voor het rendement van de afnemers”.

Wat zijn de dagelijkse werkzaamheden?

Als ondersteuning worden berekeningen van de afgeleverde koppels gemaakt. Niet de hoogste opbrengstprijs is belangrijk, maar wel het hoogste rendement. Dat is eenvoudig inzichtelijk te maken op papier. Iets minder kosten kan per saldo voordeliger zijn. Vleesvarkens iets anders in de gewichtsklasse kan bijvoorbeeld een extra opbrengst geven. Vaak zijn de resultaten nog te verbeteren, bijvoorbeeld omdat de ventilatie niet optimaal werkt. Ook een ander type varken kan zorgen voor een beter resultaat.

Wat wil ik bereiken?

Gebrs. Fuite heeft vleesvarkens en speenbiggen op contract. Hiervoor maakt Henk ook de afrekeningen aan het einde van de rondes. Zijn motto daarbij is: afrekeningen moeten tot op de cent nauwkeurig kloppen. “Ik probeer van 1 en 1 3 te maken. Dat kun je door begrijpelijk overzichten te maken, waarbij mijn collega’s en de afnemers in één oogopslag de uitkomsten kunnen zien en de uitslag kunnen vergelijken met de begroting en verwachtingen” stelt Henk. “Ik zou graag willen bereiken dat de intensieve veehouderij uit de negatieve spiraal komt. Door te laten zien hoe de hele sector met zijn passie voor goed ondernemerschap, samen met het dier- welzijn aspect, kunnen we dit doel bereiken” besluit Henk zijn betoog.

Hoe zorg ik voor een goede start bij de verse geiten?

Voor velen staat de aflamperiode voor de deur of is deze zelfs al begonnen. Tijdens de aflamperiode is het erg belangrijk om de groep aflammende dieren goed in de gaten te houden. Hoe zorg ik voor een soepele overgang van hoogdrachtige naar melkgevende geiten? Hieronder een aantal tips.

 • Ruwvoeropname leidend. Bij het verhogen van de krachtvoergift van de melkgeiten in de transitie periode is de ruwvoeropname leidend. Zorg dat de geiten voldoende opgevreten zijn en verhoog de krachtvoergift niet te snel, zo voorkomt u verteringsproblemen.
 • Zonder stress op de melkstal. Maak goede afspraken met alle melkers over het rustig hanteren van dieren die kort geleden hebben gelamd. Zorg ook voor hulp bij het aanleren van de jaarlingen op de melkstal.
 • Vaker hetzelfde probleem? Als bij meerdere geiten dezelfde problemen ontstaan (b.v. aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontsteking of slepende melkziekte) is het belangrijk om te achterhalen waar dit vandaan komt. U kunt dan meteen maatregelen nemen voor de resterende koppel hoogdrachtige dieren.
 • Meer restvoer is normaal. Accepteer meer restvoer bij uw geiten in transitie. Vaker vers voer verstrekken zorgt voor een hogere voeropname. Ook na aflammen hebben geiten nog tijd nodig om tot de maximale voeropname te komen.

Stuur op voersaldo en maximaliseer opbrengst per koe

Zicht hebben en houden op de geldstromen binnen uw bedrijf is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Zeker nu de krachtvoerprijzen op een historisch hoog niveau zijn gekomen. 

Met toestemming overgenomen uit een artikel van bedrijfskundig adviseur Jelmer Sietzema van Alfa Accountants en Adviseurs:

Op veel bedrijven wordt al gevoerd van de graskuil van 2021. De kuilanalyses zijn op diverse bedrijven slecht: een ruw eiwit onder 140 gram per kg drogestof is geen uitzondering en de daarmee samenhangende VEM schiet vaak ook ernstig tekort. De eerste ervaringen met drogestof-opname en melkproductie per koe vallen dan ook niet mee. Daar komt bij dat de voernota zo’n 25-30% hoger is dan een jaar terug. Een aantal ondernemers schiet door dit dure voer in een reflex van sturen op lagere voerkosten per kg melk. De onderbuik zegt namelijk: ‘Wat ik niet uitgeef, hoef ik ook niet terug te verdienen’. Soms terecht, maar vaak niet! Door eenzijdig te sturen op voerkosten per kilo melk, verlies je mogelijk de focus op de totale omzet en blijkt straks in maart dat je onvoldoende voersaldo hebt behaald om al je uitgaven te kunnen betalen.

Focus op voersaldo

Goed bekeken zijn voerkosten en melkopbrengsten de enige variabelen waar je elke dag invloed op uit kunt oefenen. Door terug te rekenen welke vaste uitgaven je hebt over het jaar en de vaste inkomsten zoals betalingsrechten en beheersvergoedingen daar van af te trekken, kun je op bedrijfsniveau berekenen welk voersaldo je nodig hebt om rond te komen en je buffer weer aan te vullen. Dit geeft richting aan de meest optimale strategie voor de komende winter. Als voorbeeld een fictief bedrijf met een jaarproductie van 1 miljoen kilo melk.

Vanuit de variabelen melkproductie, voerprijs en voerverbruik is de beste voerstrategie te bepalen.

Het voorbeeldbedrijf kan kiezen uit meerdere opties (gerekend met een melkprijs van 0,39 cent):

Bovenstaand bedrijf haalt het beste liquiditeitssaldo bij een strategie waarbij de productie wordt verhoogd. Let wel op dat deze strategie ook gevolgen heeft voor energiekosten (ca. 1 cent per kg melk), mestafzet en fosfaatrechten. Het optimum is voor ieder bedrijf verschillend en moet ook passen bij de capaciteit van de koeien, de ondernemer en de omstandigheden. Met bovenstaande rekenmethode heb je een goede basis om je doelstellingen voor de winterperiode vast te stellen.

Het volledige artikel van Alfa is hier te lezen

Écht sturen op voersaldo doe je door minimaal wekelijks de werkelijk gevoerde kilo’s, de werkelijke voerprijzen en de werkelijk geleverde kilo’s melk in elkaar om te rekenen. Dit is mogelijk in FuitEffect. Onze verkoop adviseurs geven u hier graag meer informatie over.

   

  Snijmais 2021 past goed naast graskuilen van dit jaar

  Door het koude weer in april, is het een laat voorjaar geworden. Mei begon ook koud en nat. Het bleef de hele maand mei wisselvallig en nat waardoor de mais eind mei op veel plekken geel kleurde. Sommige mais kon door het natte weer in het Noorden pas begin juni worden gezaaid.

   

  Relatief nat seizoen toch goede afrijping

  Het gehele groeiseizoen bleef het relatief nat, waardoor de mais goed kon herstellen van de trage start. De opbrengsten waren daardoor goed. Door het late groeiseizoen was de afrijping ook later maar met het mooie droge zonnige weer in september verliep de afrijping goed.

  Laat geoogst wel goede voederwaarde

  Ondanks de late afrijping, is het DS-gehalte gemiddeld en het VEM- en zetmeelgehalte goed. (zie tabel 1). Door de goede afrijping in september en oktober is het verschil in zetmeelgehalte tussen natte, en droge snijmais dit jaar klein. De goede voederwaarde van de snijmais past goed naast de gemiddeld matige graskuilen van dit jaar.

  Wat te doen bij dunne mest?

  De mest van uw koeien verteld ons veel over de gezondheid van de koeien en de benutting van het rantsoen. Koeien die dun op de mest zijn, is regelmatig onderwerp van gesprek. Wanneer is dunne mest ook werkelijk een probleem? En waardoor kan dit worden veroorzaakt?

  De dikte van de mest wordt bepaald in de dikke darm. Een verstoring van de darmfunctie kan op meerdere manieren aanleiding geven tot dunne mest. De oorzaken zijn te verdelen in infectieus en niet-infectieus. Grofweg rantsoen en niet-rantsoen gerelateerd (Zie tabel 1.) Een verminderde onttrekking van water of juist een verhoogde waterafgifte aan de darminhoud zal dunnere mest veroorzaken. Kalveren met E.coli-diarree zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Maar ook een fermentatiestoornis in de pens en daardoor de doorstroom van onverteerd voer naar de darm, kan leiden tot dunne mest. Selectie, een tekort aan structuur zijn weer mogelijke onderliggende oorzaken.

  Eerst de oorzaak achterhalen

  Wanneer er naast dunne mest ook andere gezondheidsklachten zijn (denk aan verminderde voeropname, verminderde herkauwactiviteit, koorts of een afgenomen melkproductie), dan is het belangrijk om eerst de oorzaak te achterhalen en dan pas in actie te komen. Regelmatig zien we dat de krachtvoergift of eiwitvoorziening abrupt wordt teruggeschroefd of stopgezet wanneer dunne mest wordt gezien. Echter bij voorbaat de koe haar energie- of eiwitvoorziening afnemen, heeft bij het merendeel van bovenstaande oorzaken (tabel 1.) eerder een negatief dan een positief effect op de gezondheid én de productie van de koe.

  Complete analyse helpt je vooruit

  Het in beeld brengen welke koeien wel en welke koeien geen dunne mest hebben, is vaak al verhelderend. Het rantsoen en het verloop van de klachten vormen ook nuttige informatie. Het zeven van de mest zal daarnaast zeer informatief zijn. De voeradviseurs van Fuite willen dit graag voor u doen. Blijkt na het zeven de mest weliswaar dun, maar wel goed verteerd? Dan is een infectieuze oorzaak waarschijnlijker dan bijvoorbeeld pensverzuring. Het rantsoen aanpassen om de pensfunctie te verbeteren is in dat geval niet wenselijk en niet nodig. Zie je dunne mest in de stal, raadpleeg dan een van onze voeradviseurs om samen gericht de oorzaak te achterhalen en het probleem van dunne mest te verhelpen.

  Fuite maisrassenlijst 2022 nu beschikbaar

  Jaarlijks worden nieuwe rassen van landbouwgewassen beoordeeld door CSAR een onafhankelijke stichting.  De resultaten van de verschillende maisrassen zijn inmiddels bekend. Op basis daarvan heeft Gebrs. Fuite een rassenlijst samengesteld. 

  Bestel tijdig en voorkom teleurstelling

  De keuze voor een maisras wordt bepaald door meerdere factoren. Bijvoorbeeld de grondsoort, ziekteresistentie en opbrengst. Denk tijdig na over welk ras bij uw bedrijf past. Niet van alle rassen is evenveel zaad beschikbaar. Bovendien profiteert u tijdelijk van aantrekkelijke vroeg bestel prijzen.

  De voorkeurs maisrassen van Gebrs. Fuite zijn:

  Ultra vroeg

  Resolute: zeer vroeg afrijpende mais met een goede opbrengst. (FAO 190)

  Zeer vroeg

  Pagageno: plant met beste beginontwikkeling en hoge opbrengst. (FAO 200)
  LG 31.205: vroeg afrijpende mais met een hoge opbrengst. (FAO 205)
  P 8057: gezonde, stevige plant met hoge voederwaarde. (FAO 210)
  LG 31.219: gezond gewas met goede zetmeel opbrengst. (FAO 220)

  Middenvroeg

  Genialis: gezond gewas met goede landbouwkundige eigenschappen en beste opbrengst. (FAO 230)

  Korrelmaïs / CCM

  Megusto: gezond gewas met goede beginontwikkeling en hoge korrelopbrengst. (FAO 220)

  De verkoop adviseurs helpen u graag om een passende keuze te maken voor uw bedrijf.

  Voorkoop maiszaad en kunstmest gestart

  De voorkoop van maiszaad en kunstmest is weer gestart. Vraag uw verkoopadviseur naar de huidige aantrekkelijke voorkoop tarieven.

  De best passende maïsrassen voor uw bedrijf

  Gebrs. Fuite is leverancier van diverse maïsrassen. Uit de maïsrassenlijst hebben we hieronder een selectie van onze voorkeursrassen voor 2022 samengesteld. Onze melkvee- en vleesveespecialisten adviseren u
  graag over een passende maïsrassenkeuze op uw bedrijf.

  Meer informatie over maisrassen is hier te vinden.

  Verhoog de DS-opbrengst met kunstmest

  Om een maximale droge stof opbrengst te realiseren met een goede eiwitkwaliteit is gerichte bemesting op het juiste moment van groot belang.

  Op basis van de grond en evt. de kuilanalyses kan de meest geschikte kunstmest soort worden gekozen. In ons assortiment zijn diverse stikstof meststoffen te vinden. Wij  leveren ook meststoffen die kali, fosfaat, zwavel of selenium bevatten.

  Met AMS en vlokken streven naar een gezonde, oudere koe

  Hemelsbreed ligt het melkveebedrijf van de familie Hammer maar een paar kilometer bij de fabriek van Gebrs. Fuite vandaan. Op het erf wonen 3 generaties, Erik en Aletta met hun gezin en ook de ouders van Erik zijn hier woonachtig. Het vrije wonen, goed zorgen voor je dieren daar genieten ze hier van. 

  Inmiddels is de oudste zoon, Kelvan, toegetreden tot de maatschap. “We zijn een echt familiebedrijf” vertelt Erik “als het zo uit komt doen we allemaal wat”. “Door een combinatie van fokkerij en management proberen we elk jaar een stapje vooruit te maken. Wat ik zeker nog graag zou willen bereiken is dat onze koeien nog ouder worden” vult Kelvan aan. “Een oudere koe die haar werk makkelijk aan kan dat is ons streven”.

  Smakelijke brok en feed first verhogen aantal melkingen

  Sinds twee jaar worden 70 stuks melkvee gemolken door een DeLaval robot. De jaarproductie ligt op 11.218 kg met 4,36 vet en 3,79 eiwit. Tijdens een studiereis met Fuite naar Zweden wist Erik het wel; “als we nog eens overstappen naar melken met een robot dan moet het een DeLaval zijn”. En zo geschiedde. “We hebben bewust gekozen voor feed first” vult Aletta aan. “We hoeven maar zelden koeien op te halen en zitten gemiddeld op 2,8 melkingen en 13,5 kg melk / melking”. Op advies van melkveespecialist Rolf Drent worden in de robot luxe en zeer smakelijke brokken gevoerd zodat de loop op de robot nog eens extra gestimuleerd wordt.

  Gerstvlokken stimuleert melkeiwit en gezondheid

  Het rantsoen bestaat naast kuilgras uit bierbostel, perspulp, gehakseld koolzaadstro, een soja/raap/tarwe mengsel en gerstvlokken. Met de voermengwagen kan hier eenvoudig een goed gemengd rantsoen van worden gemaakt. “Die vlokken ja dat stimuleert het eiwit en de liters” aldus Kelvan. “Doordat de gerst als vlok in de pens terecht komt voer je veel geleidelijke pensenergie” vult Rolf aan. “Dit houdt de pens en dus de koe gezond. Het is belangrijk om een koe ook te voeren naar haar prestaties zodat ze niet alleen de hoge productie vol kan houden maar zelf ook in een uitstekende conditie blijft”.

  ×

  Hallo!

  Neem contact op met een medewerker van de binnendienst via WhatsApp of stuur een mail naar: info@fuite.nl

  × Hoe kan ik je helpen?