Vet op peil houden in VLOG Euro rantsoenen

Hoera! Het voorjaar komt eraan. Helaas dienen zich dan ook seizoensgebonden lagere gehaltes. Met VLOG Euro Harmony blijft het vetgehalte beter op peil. Leer hier hoe.

 

Vetgehalte dip is normaal

Door invloeden van daglengte, temperatuur en de samenstelling van het gras wordt met name het vetgehalte lager in de lente. Dat is normaal en dit effect is het grootst bij bedrijven waar weidegang wordt toegepast. Gelukkig is dit seizoen effect wel te beperken.

 

Pens moet in balans zijn voor goede gehaltes

Door het afbreken van celwanden produceren de pens bacteriën azijnzuur. Azijnzuur wordt omgezet in melkvet. Om deze ‘celwand-afbrekers’ goed hun werk te laten doen, is het juiste klimaat in de pens nodig. De pH mag bijvoorbeeld niet te laag zijn. Dit kan gestuurd worden met de ‘snelheid’ van het rantsoen, keuze van grondstoffen en hun bewerking. Een goede balans is nodig om zowel de liters als het vetgehalte op peil te houden.

 

VLOG Euro Harmony houdt vetpercentage op peil

Voor ‘VLOG EU-melk’ zijn niet alle mengvoergrondstoffen beschikbaar. In deze rantsoenen is perfect samenspel van rantsoen en krachtvoer nóg belangrijker. Door de unieke combinatie van grondstofkeuze en productieprocessen zorgt de brok ‘VLOG Euro Harmony’ voor balans in de pens bij snelle rantsoenen. Daardoor blijft de vet-productie beter op peil en wordt de traditionele seizoens-dip afgevlakt.

De voerspecialisten van Gebroeders Fuite kunnen beschikken over een breed assortiment. Daardoor kunnen zij de voedermiddelen inzetten welke het beste bij uw bedrijf passen. De combinatie van voermanagement adviezen, grondstofkeuze én unieke bewerking van de voeders leidt tot goed resultaat op uw bedrijf. Benieuwd wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen? Neem hier contact op.

 

Verhoog eiwitbenutting met deze tips

Gras: het goud van eigen land.

Eiwit… het is essentieel voor de koe maar tegelijkertijd ook kostbaar om aan te kopen. Door uw eigen ruwvoer kunt u besparen op eiwit aankoop. Wij geven hieronder 3 tips. 

1 Geef gras de tijd om de stikstof te benutten

Voor welke opbrengst hebt u bemest? Als u bijvoorbeeld voor 4 ton droge stof grasopbrengst bemest hebt, kom dan niet in de verleiding om te maaien bij het eerste mooie weer, maar wácht dan ook met maaien totdat er 4 ton ds gras staat. Zo zorgt u ervoor dat het stikstof uit de mest is omgezet in goede kwaliteit eiwit waar de koe goed melk en eiwit van kan maken.

2 Droge kuilen bevatten kwalitatief  goed eiwit

Wanneer u het gras op het juiste moment geoogst hebt, komt het aan op goed inkuilen. Voor de benutbaarheid van het eiwit raden we aan om het kuilgras droog in te kuilen. In droge graskuilen gaat namelijk minder eiwit verloren als ammoniak in het inkuilproces. Er blijft meer darm verteerbaar eiwit over. Het eiwit uit droge kuilen is dus beter verteerbaar voor de koe en zij zal er dan ook gemakkelijker melk met goed eiwit gehalte van geven.

3 Zorg nu voor goede voersnelheid 

Ook broei voorkomen is belangrijk. Met broei gaat immers voederwaarde – inclusief kostbaar eiwit- verloren. Eén belangrijk punt daarbij is een voersnelheid van minimaal 1,5 meter per week behalen. Hoe hoog en breed mag uw kuil dan worden? Dit is hét moment om ervoor te zorgen dat u komend jaar een goede voersnelheid gaat behalen.

Vragen of advies?

Wanneer u bovenstaande tips toepast kan uw eigen geteelde eiwit goed benut wordt en hoeft u minder eiwit aanvulling te kopen. Ook produceren uw melkkoeien zo gemakkelijker en gezonder veel liters met een laag ureum- en goed eiwitgehalte. Dat levert u geld op. Onze adviseurs vertellen u er graag meer over. Neem hier contact op met hen.

 

Goed ruwvoer met het juiste inkuilmiddel

Binnenkort wordt de eerste snede weer gemaaid. Voldoende, smakelijk ruwvoer, van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Goed en smakelijk ruwvoer betekent gezonde koeien met een hogere melkproductie en een beter voersaldo! 

Tijdens het inkuilpoces, van maaien tot het uiteindelijke voeren treden verliezen op. Enkele tips om verliezen te voorkomen:

 • Maai niet te kort (minimaal 6 cm). Tekort maaien belemmert de hergroei en verhoogt het risico op vervuiling met grond en mest resten.
 • Maai niet te vroeg! De eerste snede gaat niet snel in voederwaarde achteruit terwijl de DS-opbrengst wel flink toeneemt. Bovendien wordt de bemeste N beter benut wanneer de DS-opbrengst wat hoger is.
 • Kuil niet te droog in.
 • Droger gras verhoogd de kans op broei en schimmel (bij uitkuilen). Kuil ook niet te nat. Een lagere DS-gehalte geeft een slechtere eiwitbenutting en een lager melkeiwitgehalte. Ideaal is een DS-gehalte tussen 40 – 50%!
 • Goed aanrijden van de kuil is essentieel voor een goed conservering.
 • Sluit de kuil direct goed af. Gebruik plastic in combinatie met een onderfolie en dek de kuil goed af met een beschermkleed en gronddek.
 • Gebruik altijd een conserveringsmiddel. Welk middel u kiest is afhankelijk van het DS-gehalte.
 • Zorg voor voldoende voersnelheid.
 • Werk met een recht snijvlak.

 

Gebrs. Fuite levert een breed scala aan inkuilmiddelen.

Inkuilmiddelen van Pioneer

Welk middel u inzet is afhankelijk van het droge stof gehalte. Nat gras (tot 30 %DS) moet snel geconserveerd worden om voederwaardeverliezen te voorkomen Hiervoor gebuikt u Pioneer 1188.

Is het gras wat droger rond de 35-45 % DS dan kan ook verlies optreden door schimmels en broei bij uitkuilen. Dan is Pioneer 11G22 een uitstekende keuze. Bij droge kuilen van meer dan 45% DS is de kans op conserveringsverliezen duidelijk minder maar ligt de kans op broei en schimmel op de loer. Dán gebruikt u Pioneer 11A44.

 

Inkuilmiddelen van Barenbrug

Inkuilmiddelen van Barenbrug zijn o.a.:

 • Bonsilage Plus
 • Bonsilage Forte
 • Bonsilage Speed Gras

Vragen of advies? Neem contact met ons op of vraag uw melkvee specialist.

 

Doorzaaien verhoogt opbrengst

Hoge groei en gezonde kalveren met magere melkpoeder

Prominend Premium veilig veel melk voeren

Op de grens van Twente en Salland ligt het melkveebedrijf van de familie Immink. De afgelopen jaren hebben ze hun jongvee opfok stap voor stap geoptimaliseerd. Sinds 3 maanden worden alle kalveren gevoerd met Prominend Premium, een melkpoeder met 60% magere melk.

 

Hoge jeugdgroei behalen met minimaal beschikbare arbeid

Martin en Gerrieke Immink houden in Daarle 280 stuks melkvee en 110 stuks jongvee. Martin stuurt op een hoge jeugdgroei bij de kalveren maar arbeid is de beperkende factor. Familie Immink weet uit ervaring dat een hoge jeugdgroei leidt tot hoog productieve vaarzen. “Goed ontwikkelde vaarzen kalven af op 22 maanden. Ze geven meer melk en hebben een hogere BSK.” stelt Martin.

Prominend Premium veilig veel melk voeren
Martin Immink met kalf. Melkvee op de achtergrond.

 

Prominend Premium maakt veilig veel melk verstrekken mogelijk

“Sinds we Prominend Premium zijn gaan voeren blijven de kalveren langer verzadigd” verteld Martin.  Als we de jongveestal halverwege de middag binnen komen liggen de kalveren rustig en attent in het stro.” Er is bewust gekozen om tweemaal daags melk te verstrekken maar dan is er wel een limiet hoeveel melk een kalf kan opdrinken. Prominend Premium is erg geschikt om intensief melk te verstrekken zonder dat het problemen geeft. De jonge kalveren krijgen tot 3 liter melk per voeding met 160 gram poeder/liter. De oudere kalveren tot wel 3,5 liter melk per voeding. Het hoge aandeel magere melk in de Premium zorgt voor een geleidelijke vertering in het kalf. Extra voordeel is dat deze kalvermelk van nature smakelijk is. “De kalveren drinken de melk graag en verteren het goed” aldus Martin.

 

Een goede basis blijft belangrijk voor probleemloze kalveropfok

“Een hoogwaardige kalvermelk is natuurlijk maar één van de voorwaarden voor een probleemloze opfok” geeft Martin aan. “In de afgelopen jaren hebben we het biestmanagement en de hygiëne fors verbeterd. Samen met onze kalveropfokspecialist van Gebrs. Fuite hebben we stap voor stap aan deze punten gewerkt. Het resultaat mag er zijn: kalveren met meer weerstand die hun jeugdgroei optimaal benutten, weinig uitval en diarree.”

 

herrie

De melkproductie van uw zeug begint al vóór de geboorte, met het produceren van het belangrijkste voedsel dat een big ooit zal krijgen: biest.

Elke zeugenhouder staat voor de uitdaging om de overgang van (hoog-)dragend naar lacterend  probleemloos te laten verlopen.  Hét kenmerk van een tevreden zogende zeug is toch wel dat ze veel lawaai maakt. Hoe komt het dat Fuite klanten evenwichtig gevulde uier pakketten zien onder hun zeugen? Wilt u ook herrie in het hok? Schrijf dan snel in voor ons webinar op 18 mei a.s. om 19.30 uur.

“Meteen inschrijven webinar: Goede brok zorgt voor herrie in het hok”

 

Juiste meststoffen toedienen loont

Juiste meststoffen keuze van groot belang voor succesvolle maïsteelt

Het eigen ruwvoer is de basis voor een goed rantsoen, waarbij maïs veelal een belangrijk onderdeel is van het rantsoen. Niet alleen de maïsrassenkeuze is van belang, ook een passende meststof bepaalt mede de opbrengst en de kwaliteit van uw maïs. De meeste stikstofkunstmest op maisland wordt toegediend in de vorm van rijenbemesting. Wij kunnen diverse soorten rijenbemesting leveren.

Gebruik HUMICoat voor een goede start

De toegediende fosfaat uit drijfmest bindt zich veelal aan ijzer, aluminium en calcium in de bodem. Voldoende fosfaat in de bodem wil dus niet zeggen dat dit ook opgenomen kan worden door de maïsplant. Humuszuren hebben als eigenschap dat ze calcium en ijzer in de bodem binden. De fosfaat komt daardoor beter beschikbaar voor de plant. Door de bodem te voeden met humuszuren wisselt de bodem dus meer en beter nutriënten uit met de plant. De humuszuren stimuleren de kieming van zaden en verbeteren de jeugdgroei met een groter en vooral actiever wortelgestel tot gevolg. Dit resulteert uiteindelijk in een productiever gewas.

Maïsmest 24-0-0,3 B HUMICoat

 • goede begin- en kolfontwikkeling
 • betere wortelontwikkeling door humuszuren
 • Betere benutting van de mineralen

Wij leveren de volgende maismeststoffen:

 • Maismest 24+0 +20 SO3 + 0.25 B
 • Maismest 24+5 + 20 SO3 +0.25 B
 • Maismest Humicoat 24+0 + 20 SO3 + 0.25 B
 • Maismest Humicoat 15+0+15 + 15 SO3 + 0.15 B

Afhankelijk van de drijfmestgift en het kaligehalte kan het raadzaam zijn om breedwerpig kali te strooien.

 • Kali-40: 40K2O +6MgO+4Na2O+12,5 SO3
 • Kali-60: 60 K2O

Er zijn ook fosfaat houdende meststoffen beschikbaar. Als u daar in geïnteresseerd bent kunt u contact met ons opnemen.

Fuite levert graszaad

Stabiel en probleemloos melken

Toen Klaas Jan in 2006 op de praktijkschool in Oenkerk voor het eerst geiten molk, was zijn enthousiasme voor geiten gewekt. Destijds hadden zijn ouders melkkoeien en varkens. Thuis gekomen in Putten duurde het even voor Klaas Jan zijn ouders overtuigd had om te starten met geiten. Sinds 2008 houden Klaas Jan & Cindy met hun kinderen Tessa, Sem en Tim melkgeiten. Er werd een nieuwe stal gebouwd en de lammerenopfok wordt in de oude varkensstallen gedaan.

We laten de consument graag zien wat we doen

Inmiddels telt het bedrijf 875 melkgeiten, 250 stuks opfok en 9,5 hectare grasland. Ook runt Cindy sinds 5 jaar een goedlopende landwinkel; “De Vrolijke Geit”. “We vinden het erg belangrijk om consumenten te laten zien wat we doen”. Zo organiseren we elk jaar een lammetjesdag en een paasmarkt. Bezoekers van de landwinkel mogen ook in de stal kijken. Zo leren veel burgers de geitenhouderij kennen.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Bokjes

Alle bokjes worden door de familie Dekker zelf afgemest. “Wij hebben de ruimte om ze af te mesten en we kunnen ze goed vermarkten.” aldus Klaas Jan. De bokjes worden geslacht tussen de 20 en 40 kg lichaamsgewicht, afhankelijk van de vraag. Een deel van het bokkenvlees wordt verkocht in hun eigen winkel. Meer weten over de Vrolijke geit?

Luzerne en maïsvlokken

Het rantsoen van de melkgeiten bestaat uit een mengsel van drie verschillende graskuilen en luzernekuil. Het ruwvoer wordt aangevuld met 1 broksoort en maïsvlokken. Klaas Jan voert regelmatig luzerne aan zijn
geiten, “Het geeft prik in het rantsoen en de geiten vreten het goed. Luzernekuil kan in vierkante pakken broeigevoelig zijn, maar wij hebben alles in ronde balen en dat gaat prima.” De maïsvlokken vormen een mooie aanvulling op het ruwvoer én ze zorgen voor een goede benutting van het eiwit uit het ruwvoer. Klaas Jan: “Als ik maïsvlokken voer, staan alle geiten aan het voerhek, ze zijn er gek op.”

Stabiel en probleemloos melken

Klaas Jan: “Wij willen geiten in de stal die zonder problemen lang meegaan en goed produceren. De productie ligt nu op 1136 kg melk met 4,21% vet, 3,60% eiwit. Er lopen nu nog geiten uit 2008 bij ons in de stal, dat zie ik graag.” Om dit te bereiken is stabiel voer een vereiste. Sinds anderhalf jaar is de familie
Dekker tevreden klant bij Gebrs. Fuite, “In het verleden hadden we vaak last van dunne mest. Dat is nu een zeldzaamheid, bij Gebrs. Fuite weet ik dat ik elke voerlevering hetzelfde voer in de silo krijg. In combinatie met de praktische adviezen van Ruud Donderwinkel blijven de geiten gezond, nemen ze meer voer op en kunnen ze makkelijk melk produceren” aldus Klaas Jan.

Drachtlengte-instelling beïnvloedt droogstand

hittestress koeien tegengaan

De drachtlengte varieert tussen bedrijven. Toch wordt vaak met een ‘standaard’ drachtlengte gerekend. Dit heeft gevolgen voor de werkelijke droogstandslengte en krachtvoergift in de close-upgroep. Waar rekent u mee op uw bedrijf?

 

Gemiddelde drachtlengte afhankelijk van diverse factoren

Was het nou negen maanden min of plus een week? Of precies 280 dagen? De gemiddelde draagtijd van de koe is 282 dagen (9 maanden en 7 dagen).

Het ras, de leeftijd van de koe en ook het geslacht van het kalf zijn mede van invloed op de draagtijd:

 • Bij het gebruik van een vleesras is de draagtijd gemiddeld 14 dagen langer
 • Een vaarskalf wordt gemiddeld één tot enkele dagen eerder geboren dan een stierkalf
 • Vaarzen kalven gemiddeld 2 dagen eerder af dan oudere koeien

 

Variatie in gemiddelde draagtijd tussen bedrijven

Drachtlengte varieert natuurlijk tussen koeien, maar de gemiddelde draagtijd varieert ook tussen bedrijven en kan op het ene bedrijf 282 en op het andere bedrijf zo maar eens 285 dagen zijn. Veel managementsystemen rekenen standaard met 280 dagen. Vaak zijn de datum van droogzetten en de periode dat de koe voor afkalven brok krijgt, hier op gebaseerd.

 

Wanneer  de ingestelde drachtlengte afwijkt van het bedrijfsgemiddelde, zullen er meer koeien zijn die daardoor langer of juist korter droogstaan. Ook krijgen die koeien dan langer of korter brok verstrekt. Als iedere koe op papier toch redelijk op tijd heeft gekalfd, zijn we ons daar in de dagelijkse praktijk vaak niet zo van bewust.

 

Echter, wanneer geen één koe afkalft volgens de afkalfkalender van het managementsysteem, is het interessant  om na te gaan wat de gemiddelde gerealiseerde draagtijd op uw bedrijf is én waar die op staat ingesteld. Zo zorgt u er voor dat uw strategie qua droogstandslengte en krachtvoerschema nog beter tot zijn recht komt.

Gewoontedier koe vraagt om constant rantsoen

Sinds 2016 worden de koeien op dit bedrijf gemolken met robots. Hoe kijkt mts Havinga-Hoekstra in Sumar terug op deze overstap? Oane hanteert de stelling; “Wat je doet moet je constant goed doen want als een koe goed gezond is dan komt ze graag naar de robot.”

Ik geniet van mooie koeien maar neem wel rationele beslissingen.

Oane en Els namen in 2001 het bedrijf over van haar ouders. Toen al stonden de koeien jaarrond op stal. “Koeien zijn gewoontedieren. Nu kan ik ze jaarrond een constant rantsoen aanbieden en er voor zorgen dat het klimaat in de stal optimaal is.” Momenteel worden rond de 90 koeien gemolken door 2 A4 robots van Lely. De productie ligt op 11.008 kg melk met 4,14 vet en 3,49 eiwit (TKT 385 dagen). Bij het bedrijf hoort 7 hectare mais en 51 hectare grasland. Regelmatig is Oane met een studiegroep op reis geweest om eens ergens anders in de keuken te kijken. “Ik ben een ‘koeienman’ en ik kan genieten van een mooie koe. Hoewel ik ook wel rationeel ben in mijn beslissingen. Uiteindelijk zijn het wel melkkoeien en milk in the tank is money on the bank.” Een groot deel van de veestapel wordt geïnsemineerd met sperma van een eigen stier. Het fokdoel is een productieve koe met de potentie om oud te worden en daarvoor moet ze goed op de benen staan.

Tekst gaat verder onder foto’s

Robot instellingen moeten aansluiten bij de bedrijfsvoering voor maximaal rendement

In 2016 zijn de robots gekomen. “Melken vond ik altijd ontzettend mooi” vertelt Oane, “maar nu wil ik niet meer terug naar handmatig melken.” De overstap naar AMS ging destijds heel soepel. Er was geen enkele koe die niet in het systeem paste. En ook nu loopt het melken gemakkelijk. Af en toe kijkt robotspecialist Jaap Boersma van Gebrs Fuite mee naar de instellingen. Onlangs is de melktoestemming nog verruimd. “Omdat er zoveel ruimte is op de robots willen we die capaciteit maximaal benutten met de aanwezig koeien” stelt Jaap.

 

Als een koe goed gezond is dan komt ze graag naar de robot

“In verband met de fosfaatwetgeving heb ik geen behoefte om uit te breiden. Een aantal hoofdzaken moeten goed zijn: vreten, liggen, lopen. Als die zaken kloppen en je ziet dat terug in de productie, ja dan wordt je nog weer fanatieker. Ik hanteer de regel wat je doet moet je constant goed doen. Twee keer per dag worden de koeien opgehaald. Dit is meteen een controle moment. “Koeien zijn zulke gewoontedieren, daar kun je de klok op gelijk zetten. Als een koe te lang niet is gemolken gaat bij mij ook een alarmbelletje af. Een poosje geleden hadden we een storing. Een onderdeel van één van de robots kon pas een dag later vervangen worden. Dat zie je toch een aantal dagen terug in de productie.”

Lees verder onder foto’s.

Jaarrond een constant rantsoen daar gedijen de koeien op

“We maken lasagnekuilen, maar de 3e snede gaat allemaal naar de niet-melkgevende dieren. In de voermengwagen gaat 700 kg mais, 200 kg maisgluten, 300 kg bierbostel, 70 kg maismeel, 120 kg krulpulp, 120 kg ontsloten graan, 700 liter water en 2000 kg kuil. Daarnaast heb ik hele goede ervaringen met het aanbieden van een baal hooi. De koeien zijn er echt gek op en ik heb eigenlijk nooit meer last van lebmaagdraaiingen.” Er wordt tot 13 kg brok gevoerd. Dat is 5 kg startbrok en 7,5 kg productiebrok. Beide worden geleverd met 10 % maisvlokken erdoor gemengd. “We zijn al jaren klant bij Fuite. Die passen bij ons, korte lijntjes daar houd ik van. Voor een bestelling hoef ik niet eerst in te loggen. Als ik het doorgeef aan onze adviseur Gauke van der Boon dan weet ik dat het goed komt”. Voeders van Fuite zijn jaarrond constant dat past in een constant rantsoen en verhoogt de gezondheid van de koeien. En dat betaald zich uit; “Als een koe goed gezond is dan komt ze graag naar de robot” besluit Oane.

 

Doorzaaien voor maximale grasopbrengst

maximaal eiwit oogsten van je land

Doorzaaien van percelen met een matige grasmat (20% of meer open zode) zorgt voor een hogere droge stof- & VEM opbrengst. Daarnaast wordt de kwaliteit van het geoogste gewas beter en wordt de groei van onkruid(en) voorkomen.

Doorzaaien verhoogt opbrengst

Scheuren van grasland op zandgronden in het najaar is verboden, daardoor wint doorzaaien aan populariteit. Door grasland door te zaaien kunt u de DS- en eiwit opbrengst van uw eigen land verhogen.

Wanneer moet ik doorzaaien?

De ideale bodemtemperatuur voor doorzaaien is vanaf 6 graden. Let wel;  het ontkiemen van graszaad heeft ook tijd nodig. Hier is warmte en zonlicht voor nodig. Als het gras in de bestaande grasmat begint te groeien zal dit het ontkiemen belemmeren.

Welke mogelijkheden heb ik bij doorzaaien?

 • Kiezen voor snelle kieming. Van belang is om te kiezen voor een mengsel dat snel kiemt. Een voorbeeld van een geschikt product is dan de Green Spirit Doorzaai.
 • Kiezen voor klaver. Het voordeel van klaver is dat het stikstof bindt uit de lucht. Deze stikstof komt weer vrij in de bodem en komt ten goede aan het gras. Zo kunt u de stikstofgift verminderen. Lees meer over het zaaien van klaver. Een Duet, Quartet of Protafix is dan een goed keuze.

Tips bij doorzaaien:

 • Doorzaaien is succesvol als het vroeg in het voorjaar gedaan wordt
 • Doorzaaien is interessant als het aandeel goede grassen minder dan 80% is. Bij minder dan 60% goede grassen of meer dan 20% kweekgras, is het verstandig om te kiezen voor graslandvernieuwing.
 • Verwijder vóór het doorzaaien ruw beemd en straatgras met een wiedeg.
 • Vochtige grond voor het kiemzaad is een belangrijke voorwaarde voor het succes van doorzaaien.
 • Voor de kieming van het nieuwe zaad is het gunstig als het bestaande gras vooraf kort wordt gemaaid of dat u vroeg in het voorjaar doorzaait voordat de bestaande grasmat groeit.
 • Meer tips zijn hier te vinden. 

Voor vragen over het optimale mengsel voor uw bedrijf en bestellingen kunt u contact opnemen met uw melkvee adviseur of onze verkoop binnendienst.

Doorzaaien verhoogt opbrengst

Gebrs. Fuite kan diverse maai- en weide mengsels leveren van verschillende graszaad leveranciers.