Zuurtegraad melk beïnvloeden

In het najaar en de winter komt vaker een verhoogde zuurtegraad van de melk voor. Hoe kunt u korting door een té hoge zuurtegraad voorkomen? Een verhoogde zuurtegraad van de melk ontstaat doordat vetbolletjes kapot gaan waardoor ‘vrije vetzuren’ in de melk komen. Bij een té hoge zuurtegraad kunt u een korting op het melkgeld krijgen omdat de melk ‘ranzig’ wordt en afwijkend smaakt; het kan dan niet meer goed verwerkt worden.

Invloed van melkwinning

Bij een te hoge zuurtegraad zijn de melkvetbolletjes kapot gegaan. Dit gebeurt nádat de melk uit de koe is. Hoe de melk tijdens- en ná het melken behandeld (‘mishandeld’) wordt, is dus bepalend voor de zuurtegraad van de melk. Zaken die een negatief effect hebben zijn bijvoorbeeld valse lucht, versleten tepelvoeringen, melk die hard valt in de leidingen of tank, lekkende leidingen, melk die bevriest of roerwerk in de koeltank wat té hard slaat. Ook met 3 keer daags melken of bij een melkrobot is de zuurtegraad vaak hoger. Wanneer de zuurtegraad dan te hoog is, is het wijs om te streven naar minimaal 8 liter melk per melking.

Vetbolletjes stabieler maken met voeding

Voeding van uw vee kan helpen de vetbolletjes beter bestand te maken tegen mechanische ‘mishandeling’. Dit moet u echter hooguit zien als een ‘finishing touch’; de techniek heeft de grootste invloed. Oplossingen zijn te vinden in voldoende goede – glucogene – energie voeren, een goed mineraal met daarin voldoende antioxidanten verstrekken en kijken naar het type vetten wat in het rantsoen zit. Door deze maatregelen kan voorkomen worden dat vetbolletjes te groot worden of een te zwak ‘hoesje’ hebben waardoor ze snel kapot gaan. Gebrs. Fuite heeft een aantal brokken en mineralenmengsels in het assortiment die kunnen helpen de zuurtegraad te verlagen. Onze melkveespecialisten helpen u graag met de juiste oplossing in uw rantsoen.

Dus: wat te doen bij te hoog zuurtegraad van de melk?

 1. Begin bij de bron: Laat uw melkwinnings- en koelingsapparatuur nakijken.
 2. Ga na of er via het rantsoen nog winst te behalen valt op de stabiliteit van melkvetbolletjes.

Hoe maak ik mijn grasland winterklaar

Meer eiwit van eigen land

Om ook volgend jaar weer te kunnen profiteren van een optimale grasproductie is het verstandig om nu het grasland winterklaar te maken.

 • Zorg voor een goede grashoogte
  Met een grashoogte van circa 10 centimeter voorkom je vorstschade en verstikking van het gras. Het gras komt goed de winter uit en dit levert je volgend voorjaar een voorsprong op. Je kunt hiervoor je weides uitmaaien of na de laatste weideronde het gras bloten. De inzet van schapen is ook een optie maar let er wel op dat de schapen de weide niet te kaal grazen.

 

 • Optimaliseer de graskuil van je laatste snede
  Heb je nog een volledige snede gras? Dan kun je met extra aandacht deze snede prima inkuilen. Najaarsgras bevat veel eiwit en weinig suiker. Bovendien wordt het gras minder goed droog waardoor grond of mestdeeltjes aan het gewas plakken. Hierdoor gaan slechte bacteriën mee de kuil in en veroorzaken problemen zoals ammoniak en boterzuur. Met een snelle conservering kun je dit voorkomen. Door een conserveringsmiddel te gebruiken wordt razendsnel melkzuur aan gemaakt zodat de pH daalt en de graskuil snel conserveert. Klik hier voor meer informatie over inkuilmiddelen.

 

 • Controleer nu de drainage voor een vroege opstart in 2021
  Zorg voor een goede ontwatering. Zijn alle watergangen open en loopt de drainage door? Door een goede ontwatering van je percelen kun je in het voorjaar vroeg bemesten, warmt de bodem sneller op en is er voldoende zuurstof voor wortelgroei. Nu actief mollen bestrijden draagt ook bij aan een goede start in 2021. Direct na de laatste snede is tevens het optimale moment om een onderhoudsbekalking op je grasland toe te passen, omdat de draagkracht het dan vaak nog toelaat.

 

 • Doe een laatste grascheck
  Je hebt nu nog de kans om ruwbeemd en muur aan te pakken met de wiedeg. De kale plekken die hierdoor ontstaan moeten direct ingezaaid worden. Dit voorkomt dat onkruiden en ongewenste grassen toe slaan in je weides. Doorzaaien is hiervoor de perfecte methode. Kies voor een graszaadmengsel dat bij een lage bodemtemperatuur snel kiemt en goed vestigt.

Zeer lage P-gehalten in voorjaarskuilen

In april viel zeer weinig neerslag en was de temperatuur hoog. Ook mei was zeer droog en zonnig, waardoor er prima ingekuild kon worden. Het gevolg was wel dat de grasgroei op veel plekken stil kwam te staan.  Met name op de zandgronden in Oost en Zuid Nederland is er weinig gras gegroeid.

In juni was het warm en zonnig, waardoor er prima gekuild kon worden. Er viel wel weer een normale hoeveelheid regen, waardoor de grasgroei weer op gang kwam.

  April Mei Juni Juli
DS 517 500 545 553
RE 167 159 159 155
Suiker 154 135 101 101
VEM 974 955 887 879
DVE 87 83 77 75
P 3.4 3.0 3.0 3.4

Tabel 1: voederwaarde voorjaars – en zomerkuilen 2020

Broei en pensverzuring liggen op de loer!

Het zeer zonnige droge weer heeft er toe geleid dat de graskuilen zeer droog zijn (zie tabel 1). Deze kuilen zijn dan ook erg broeigevoelig. Daarnaast bevatten deze kuilen extreem veel suikers, een laag Ruw Eiwitgehalte en een zeer laag P-gehalte (t.o.v. voorgaande jaren)! Het gevolg is dat het risico op pensverzuring groot is. Door het droge zonnige weer zijn de kuilen van juni en juli minder goed verteerbaar, wat zich uit in een lagere VEM!

Zeer lage P-gehalten!

Door het droge weer in april en mei zijn zowel de P-gehalten van de eerste als van de tweede snede extreem laag! Normaal bevatten deze graskuilen 3,8 – 4,0 gram P/kg DS. Fosfor is een onmisbaar element voor gezonde geiten met een goede melkproductie. Ook is fosfor zeer belangrijk voor een goede penswerking. De geitenvoeders van Gebrs. Fuite zijn afgestemd op de behoeftes van uw geiten! Deze bevatten voldoende fosfor om de fosforvoorziening van uw geiten goed op pijl te houden.

Voorbereiding voor het lammerseizoen

Op het grootste deel van de bedrijven lopen de bokken tussen de geiten of zit hun werk er alweer op. Een goed moment om even stil te staan bij de onderstaande punten in aanloop naar het volgende aflamseizoen.

Planning melkgeiten

 • BOKKEN Hoe lang laat u de bokken tussen de geiten en lammeren lopen? Straks een korter aflamseizoen zorgt niet alleen voor een lagere infectiedruk, u kunt uw groep drachtige dieren ook gerichter voeren.
 • SCANNEN Wanneer en hoe vaak gaat u scannen? Een goede inschatting van het aantal te verwachten lammeren is waardevolle informatie voor een strategische planning van komend jaar.
 • BEKAPPEN Bekappen geeft veel stress voor hoogdrachtige dieren, bekap daarom minimaal 2 maanden voordat de eerste geit aflamt.
 • UITMESTEN Zorg dat u tijdens aflampieken niet hoeft uit te mesten, het liefst niet later dan 2 weken voor de aflampiek. Bij diepe potten is het raadzaam zeer vroeg uit te mesten, zodat de hoogdrachtige geit in een rechte positie kan vreten en drinken.
 • HULP Heeft u voldoende hulp ingepland voor het komend seizoen? Een extra melker of hulp in de opfokstal kan ervoor zorgen dat u uw arbeid goed in de hand hebt. En daarmee ook de gezondheid en productiviteit van uw lammeren en geiten!

Planning lammeren

 • RUIMTE Hoeveel lammeren verwacht u komend jaar en heeft u hier genoeg ruimte voor? Genoeg ruimte geeft gezonde lammeren en meer werkplezier.
 • BIEST Welke biest gebruikt u en hoe gaat u deze verstrekken? Biest is een cruciale succesfactor in met name de eerste drie levensweken van een lam.
 • OPVANG Per direct schoon, droog en warm opvangen is het devies. Een nat, pasgeboren lammetje is zeer vatbaar voor kou, bovendien kunnen bacteriën heel snel de open navel binnendringen.
 • VENTILATIE Werkt alle ventilatie naar behoren en heeft deze voldoende capaciteit? Smerige ventilatoren (ook die in de lammerenafdeling) verliezen capaciteit en verbruiken onnodig meer stroom.
 • ISOLEREN Isoleren en tochtgaten afsluiten zorgt voor een stabieler klimaat in de opfokstal. Daarnaast zal er minder bijgestuurd hoeven worden middels verwarming waardoor minder energie verbruikt wordt.
 • VOERPLAATSEN Zorg ervoor dat minimaal 5 lammeren tegelijk uit een voerbak kunnen vreten tijdens de melkperiode. Geiten zijn kuddedieren en zullen elkaars voorbeeld willen volgen.
 • LEEGSTAND Maak de opfokstal op tijd schoon. Leegstand van een schone stal is de beste ontsmetting!

De geitenspecialisten van Gebrs. Fuite helpen u graag zodat u goed voorbereid het nieuwe seizoen tegemoet gaat!

Maak van uw herfstgras een kwaliteitskuil

In het najaar is het vaak een uitdaging om het gras voldoende droog te krijgen. Daarnaast bevat herfstgras vaak veel eiwit. Om dit eiwit goed te kunnen benutten is een snelle conservering gewenst. 

Natte suikerarme graskuilen hebben een hoge buffercapaciteit: er moet meer zuur aangemaakt worden om de pH voldoende te verlagen in de kuil. Een lage pH is namelijk noodzakelijk om een kuil met een lager drogestofpercentage te stabiliseren. Pioneer 1188 bevat maar liefst zes verschillende stammen melkzuurbacteriën. Dit zorgt voor een snelle pH-daling door de vorming van melkzuur. Deze snelle pH-daling zorgt ervoor dat minder ammoniak ontstaat door eiwitafbraak. Ammoniak heeft een negatief effect op de smakelijkheid van de kuil.

Pioneer 1188 voor snelle pH daling

Werking van 1188:

 • verbetert de kuilkwaliteit
 • minder inkuilverliezen en minder boterzuur
 • betere opname en meer melk
 • hoger eiwitgehalte
 • positief effect op DVE

Ons volledige assortiment inkuilmiddelen is hier te vinden. 

Meeste cysteuze eierstokken in de winter

Koeien die afkalven in de herfst hebben de grootste kans om cysteuze eierstokken te krijgen. Koeien met deze aandoening worden gemiddeld 20 tot 30 dagen later drachtig. Dit leidt onvermijdelijk tot een langere tussenkalftijd, maar ook behandelkosten. De laatste jaren zien we in Nederland een toename in het aantal koeien met cystes op de eierstokken.

Cystes komen veel voor bij hoogproductieve koppels. Tussen de 6 en 30% van de koeien wordt gediagnosticeerd met cystes. Binnen de 60 dagen na afkalven kunnen koeien zelf herstellen van zo’n cyste, daarna wordt de kans op spontaan herstel echter veel kleiner.

Wat is het?

Een follikel (eiblaas) wordt cysteus als ovulatie (de eisprong) faalt en het ei dus op de eierstok blijft zitten. De follikels groeien door en worden heel groot. De koeien worden niet tochtig of juist nymfomaan (heel vaak en overdreven tochtig). Zolang het cysteuze eitje hormonen blijft uitscheiden remt ze de normale cyclus en wordt de koe dus niet drachtig.

Hoe komt het?

Een groot energietekort in de periode na afkalven is de grootste risicofactor voor cysteuze eierstokken. Signaalstoffen die vrijkomen bij energietekort hebben een negatieve invloed op de hormoonafgifte in de hersenen. Deze stoffen kunnen ook direct slecht zijn voor de eicellen. Een goed afgestemd droogstands en opstart rantsoen is essentieel in het voorkomen van een te diepe negatieve energiebalans.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste diagnoses gesteld worden in de winter. Deze koeien hebben in de herfst gekalfd. Van nature zijn koeien in deze periode met kortere dagen en lange nachten minder vruchtbaar. Dit heeft met name te maken met licht. Goede verlichting in uw stal kan bijdragen aan een betere vruchtbaarheid.

Een aantal tips:

 • Probeer stress rondom de droogstand en de opstart zoveel mogelijk te voorkomen. Rustige omgang met de dieren.
 • Voorkom een te diepe negatieve energiebalans door het aanbieden van een passend glucogeen dieet voor verse koeien. Onze adviseurs kunnen u helpen in de afstemming van het rantsoen.
 • Zorg  dat er een goede verlichting is in de stal.

Erve Leferink; “te zien wanneer we van Fuite zijn gaan voeren”

Nederlands weiden; een mooie uitdaging

In 2018 is het bedrijf van Jeroen Leferink (40) en Sandra Oldeheuvel (32) naar Friesland verplaatst i.v.m. uitbreiding van Natura 2000. Samen met hun kinderen Luke (4) en Lauren (1,5) wonen ze nu in het Friese Oldeberkoop. Op de oude locatie in Rossum werden in maatschap met Leferink sr. een 60 koeien gemolken. Aanleiding voor de verplaatsing was de wens om richting de toekomst een gezond familiebedrijf te ontwikkelen voor de volgende generatie. Momenteel is er 39,5 ha grasland in gebruik en 5,5 ha mais. Ook wordt 4 ha mais aangekocht. Er  worden 105 koeien gemolken en er zijn 50 stuks jongvee op het bedrijf.

 

Biestkwaliteit staat of valt met rantsoen droge koeien

Via via kwam erve Leferink in contact met Anita van der Molen. Zij is jongvee opfok specialist voor Prominend, het jongvee concept van Gebrs. Fuite. De ziektedruk onder de kalveren was heel hoog  Een van de dingen waar Anita toen mee is begonnen was het bepalen van de biestkwaliteit. Deze bleek onvoldoende evenals de hoeveelheid biest na afkalven. Dit gaf aanleiding om het droogstandsrantsoen onder handen te nemen. Anita heeft toen collega Martin Brandsma, melkvee specialist bij Gebrs. Fuite, ingeschakeld. Jeroen; “zonder iets te rekenen gaf hij aan dat er meer stro in het rantsoen van de droge koeien moest, hij zag het meteen aan de koeien en kon het opmaken uit ons verhaal”.

 

Erve Leferink; “in alles is te zien op welk moment we van Fuite zijn gaan voeren”

Na de aanpassingen van het droge koeien rantsoen is Martin ook langs de melkkoeien gegaan. Die waren aan de schrale kant. “Onze oude voeradviseur adviseerde ons om de oude kuil die nog in het land zat weg te doen.  We hebben deze kuil met Fuite wel opgevoerd en molken toen 33 liter stelt Jeroen”. “De vruchtbaarheid en de klauwgezondheid stonden al een poos onder druk bij ons melkvee. Dat gaat nu stukken beter wat resulteert in meer werkplezier en meer melk!” vertelt Jeroen. “Onze dierenarts heeft al meerdere keren aangegeven, dat ze in alles kan zien wanneer wij zijn overgestapt” vult Sandra aan. Inmiddels melkt vof Leferink 105 koeien 2x daags wat resulteert in een rollend jaargemiddelde van 10.170 kg melk met 4,41 vet en 3,51 eiwit. Een jaar geleden was dat 9.700 kg melk met 4,28 vet en 3,53 eiwit. De TKT is gedaald van 425 in 2019 naar 401.

 

Starten met toepassen van Nieuw Nederlands weiden; praktijk is weerbarstig

Afgelopen voorjaar hebben we samen met Martin plannen gemaakt om de eerste snee te maaien en daarna te gaan beweiden. Wij hadden een ruwvoertekort door de droogte van afgelopen jaar. We hebben het plan zo opgezet dat we konden gaan weiden volgens het Nieuw Nederlands Weiden Systeem. “De verkaveling ligt hier super om dat toe te passen” aldus Martin, die de opleiding van Weide Coach nagenoeg heeft afgerond. Door de droogte na de eerste snee zijn de koeien een week langer op stal gehouden en is daarna begonnen met weiden. Na een week kwam er weer regen en toen kon het beweidingsplan wel weer aan de kant worden gedaan omdat het gras zo snel groeide dat de koeien het niet bij konden houden. Het plan werd aangepast. Er werden percelen tussenuit gemaaid en er werd geweid op percelen waar het gras eigenlijk al te lang werd. Deze percelen werden daarna gemaaid en in balen gezet voor jongvee. “Daarna ging het weiden goed en konden we goed gras in de koeien krijgen.” vertelt Jeroen.

 

Koeien goed op de melk door vers gras optimaal te benutten

Inmiddels zijn de weidedagen behaald en met de huidige weersvoorspellingen komen de koeien waarschijnlijk binnenkort weer volledig op stal. Het plan is door het jaar heen meerdere keren aangepast om het gras zo goed mogelijk te benutten en de koeien goed op productie te houden. “Met de Pens Stabiel en de Bezetkern konden we de koeien met volop weidegang toch goed op de melk houden, we molken in juli boven de 34 liter en een BSK van 51”. Ook de verse koeien blijven goed in conditie wat zich uit in een betere vruchtbaarheid.

 

Prominend anita

Opletten met graskuilen voorjaar en zomer 2020!

graskuilen jaar 2020

WINTERASSORTIMENT DAAROP AANGEPAST

In april viel zeer weinig neerslag en de temperatuur was hoog. Ook mei kenmerkte zich als  zeer droog en zonnig, waardoor er prima ingekuild kon worden. Het gevolg was wel dat de grasgroei op veel plekken stil kwam te staan.  Met name op de zandgronden in Oost en Zuid Nederland is er weinig gras gegroeid.

In juni was het warm en zonnig, waardoor er prima gekuild kon worden. Er viel wel weer een normale hoeveelheid regen, waardoor de grasgroei weer op gang kwam.

April Mei Juni Juli
DS 517 500 545 553
RE 167 159 159 155
Suiker 154 135 101 101
VEM 974 955 887 879
DVE 87 83 77 75
P 3.4 3.0 3.0 3.4

Tabel 1: voederwaarde voorjaars – en zomerkuilen 2020

Broei en pensverzuring liggen op de loer!

Het zeer zonnige droge weer heeft er toe geleid dat de graskuilen zeer droog zijn (zie tabel 1). Deze kuilen zijn erg broeigevoelig. Daarnaast bevatten de eerste kuilen extreem veel suikers, een laag Ruw Eiwitgehalte en een zeer laag P-gehalte (t.o.v. voorgaande jaren)! Het gevolg is dat het risico op pensverzuring groot is. Door het droge zonnige weer zijn de kuilen van juni en juli minder goed verteerbaar, wat zich uit in een lagere VEM!

Zeer lage P-gehalten!

Door het droge weer in april en mei zijn  de P-gehalten van de eerste en de tweede snede extreem laag! Normaal bevatten deze graskuilen 3,8 – 4,0 gram P/kg DS. Dit verdient extra aandacht, aangezien P een onmisbaar element is voor gezonde koeien met een goede melkproductie. P is ook zeer belangrijk voor een goede penswerking.

Winterassortiment aangepast

In het winterassortiment wordt rekening gehouden met de samenstelling van de graskuilen van dit jaar. Dit betekent dat de snelheid en het P-gehalte een aandachtspunt zijn. Bij een aantal startvoeders zijn de P- gehalten verhoogd, zodat de verse koeien gezond veel melk kunnen produceren.

Actie Winter

De samenstelling van de Actie Winter is specifiek afgestemd op de samenstelling van de graskuilen van dit jaar. Dit betekent dat Actie Winter dit jaar meer rustige energie en extra penseiwit bevat zodat de pensbacteriën goed de suikers kunnen omzetten in energie en eiwit voor melkproductie. Daarnaast bevat Actie Winter extra P om de koeien goed gezond te houden, zodat ze veel melk kunnen blijven produceren.

Winterdiarree speelt op

Winter- of virusdiarree speelt de laatste weken weer op. Een typische uitbraak begint bij een gedeelte van de koppel met heftige diarree gecombineerd met koorts en een forse daling in melkproductie.

Dit virus is verantwoordelijk voor winterdiarree bij volwassen melkkoeien. Doordat het virus slecht bestand is tegen UV straling, die met name in de zomer sterk is, worden van oudsher de meeste uitbraken in de winter gevonden. We zien een plotseling heftige uitbraak van waterige, soms bloederige diarree en een snelle verspreiding door de hele koppel. De diarree gaat gepaard met een flinke daling in de melkproductie (10 tot 20 liter per koe), meestal koorts en afname van de eetlust.

Andere oorzaken uitsluiten

Helaas is er in Nederland geen test beschikbaar om het virus aan te tonen bij volwassen runderen waardoor de diagnose altijd op basis van waarschijnlijkheid gesteld moet worden. Hiervoor dienen andere oorzaken van diarree te worden uitgesloten zoals BVD, Schmallenberg virus, Salmonella, maagdarmworminfecties of voerfouten. Hoe kunt u zelf onderscheid maken?

 • Neem van dieren met dunne mest direct de temperatuur op. Dieren met virusdiarree hebben meestal koorts.
 • Noteer welke dieren dunne mest hebben of merk ze met een merkstift om het verloop beter te kunnen monitoren.

Geen behandeling beschikbaar

Winterdiarree verdwijnt vanzelf binnen twee of drie weken. De melkproductie komt bij sommige dieren echter niet meer op het oude niveau. Er is geen duidelijke behandeling voor winterdiarree beschikbaar. Koortsremmers kunnen bijdragen om de koeien aan het vreten te houden.

Overleg met uw voeradviseur om mogelijke oorzaken van diarree uit te sluiten en een plan van aanpak op te stellen om een snel herstel in de hand te werken.

Beursactie

Geen beurs deelname maar wel een vervangende actie!

Prominend neemt dit jaar geen deel aan de landbouwbeurzen i.v.m. Covid-19. Maar we hebben wel een vervangende actie voor de kalver opfok! U kunt kiezen tussen 2 prachtige opties; het biest-start pakket of de 3+1 actie.  Vul uw gegevens in, en we brengen zo snel mogelijk het pakket bij u thuis!

Keuze 1: het Prominend-Biest-startpakket voor € 50,00

Het startpakket bevat:
– Biestprotocol + invulschema
– Pot Prominend Colostrum (800gr)
– Refractometer
– Garde
– Biestzakken
– Pen
– Thermometer

–> Ja, ik ontvang graag het Prominend Biest pakket.

 

Keuze 2: ‘De Colostrum 3+1 actie’

Bij aankoop van 3 potten Prominend Colostrum (biestvervanger) ontvangt u er 1 t.w.v. € 27,50 gratis!

Prominend Colostrum kan worden ingezet bij geen of slechte kwaliteit biest.

–> Ja, ik ontvang graag de 3+1 colostrum actie.

 

Advies op maat?

Meer informatie over onze producten of advies op maat?

Neem gerust contact met ons op;

Naam: Regio: Telefoonnummer:
Arie de Heer Nederland 06-28231144
Anita van der Molen Friesland 06-20422399
Dirco van Wolfswinkel Midden-Nederland 06-11868816
Jan Fuite Midden-Nederland 06-30820452
Marinus Hofman Groningen/Drenthe 06-43957459
Pam van Os Brabant 06-34505433
Robert-Jan Engberts Salland/Twente 06-46128782

 

Ik wil graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Schrijf hier in voor de nieuwsbrief. 

Prominend is het jongvee-label van Fuite Veevoeders.